ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
dot
bulletข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
bulletแบบฟอร์มต่าง ๆ
bulletอื่น ๆ
dot
ติดต่อเรา
dot
bulletแผนที่สำนักงาน
dot
Link web
dot
bulletอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
bulletอัตราดอกเบี้ย BOT
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา BOT
bulletอนุสัญญาภาษีซ้อน
bulletกรมสรรพสามิต
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
bulletสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
bulletสภาทนายความ
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletกรมศุลกากร
bulletส่งเสริม SME
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
dot
Member login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สำนักงานประกันสังคม
กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี
ธนาคารแห่งประเทศไทย


การเลือกสำนักงานบัญชี article

 

การเลือกสำนักงานบัญชีมีความสำคัญมาก ท่านพิจารณาจากอะไรบ้าง สิ่งที่ท่านใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณานั้นส่งผลกระทบต่อท่านในระยะยาวเนื่องจากการใช้บริการสำนักงานบัญชีใดแล้วจะใช้บริการในระยะยาวโดยปกติก็ตั้งแต่เปิดกิจการไปจนปิดกิจการเลยเพราะ ท่านอาจพิจารณาความเหมาะสมในด้านราคา คุณภาพการบริการ ซึ๋งจะมีผลกระทบโดย ถ้าเลือกราคาถูกนั้นอาจต้องพิจารณาคำว่า  "ของถูกแล้วดีไม่มีในโลก" ราคามักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับคุณภาพการให้บริการเสมอ ถ้าบริการถูกสำนักงานบัญชีก็ต้องให้บริการจำนวนมากรายและจ้างพนักงานในราคาที่ไม่สูงนักเพื่อทำให้ต้นทุนการบริการบัญชีต่ำ คล้าย ๆ สินค้าที่ผลิตจำนวนมาก ๆ กับสินค้าที่สั่งทำเฉพาะ ท่านอาจมีความเสี่ยงในประเด็นทางกฎหมายและภาษีซึ่งผลกระทบอาจสูงกว่าการประหยัดค่าบริการบัญชีก็เป็นได้ ดังนั้นจึงควรพิจารณาความชำนาญในการทำบัญชีและควมมั่นคงสำนักงานบัญชีเป็นสำคัญซึ่งจะมั่นใจได้ว่าถ้ามีปัญหาแล้วสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ทิ้งงาน

ข้อควรพิจารณาในการเลือกสำนักงานบัญชีประกอบด้วย

1. ความรู้และประสบการณ์ของสำนักงานบัญชี

2. ความมั่นคงหรือความน่าเชื่อถือของสำนักงานบัญชี

3. ขอบเขตหรือรายละเอียดการให้บริการ

4. ราคาค่าบริการ

5. บริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

6. ระยะทางระหว่างสำนักงานบัญชีและผู้ใช้บริการ

 

 

 

 
ความรู้และปัญหาการใช้บริการสำนักงานบัญชี

บริษัทควรกำหนดวันหยุดตามประเพณีตามวันหยุดราชการหรือไม่
ตั้งครรภ์แล้วเบิกอะไรได้บ้าง
การใช้บริการสำนักงานบัญชี article
เลิกใช้บริการแล้วสำนักงานบัญชีต้องให้ pasword ในการยื่นแบบแก่ลูกค้าหรือไม่
การพบสรรพากรเป็นส่่วนหนึ่งของการให้บริการบัญชีหรือไม่
ค่าบริการปิดบัญชีสิ้นปีCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท บี พี แอคเคาน์แต้นท์ จำกัด
_____________________________________________________

สำนักงานใหญ่ :  เลขที่ 53 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ :  0 2950 5560 ,โทรสาร : 0 2950 5560 ต่อ 18, มือถือ :  08 7505 9449, 08 9666 2871
_____________________________________________________

Email : bpaccountant2550@gmail.com
ID Line : bpaccountant