ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
dot
bulletข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
bulletแบบฟอร์มต่าง ๆ
bulletอื่น ๆ
dot
ติดต่อเรา
dot
bulletแผนที่สำนักงาน
dot
Link web
dot
bulletอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
bulletอัตราดอกเบี้ย BOT
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา BOT
bulletอนุสัญญาภาษีซ้อน
bulletกรมสรรพสามิต
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
bulletสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
bulletสภาทนายความ
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletกรมศุลกากร
bulletส่งเสริม SME
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
dot
Member login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สำนักงานประกันสังคม
กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี
ธนาคารแห่งประเทศไทย


การใช้บริการสำนักงานบัญชี article

เมื่อจ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชีแล้ว จะไม่สนใจเลยว่าสำนักงานบัญชีจะทำอะไรบ้างเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องบัญชี ภาษี และกฎหมายเลย นั้นไม่ถูกต้องเนื่องจาก การปฺฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายอาจเริ่มตั้งแต่การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและดำเนินธุรกิจไปจนเลิกกิจการ ซึ่งความไม่ถูกต้องดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านถูกฟ้องจากหุ้นส่วนหรือถูกประเมินภาษีและเบี้ยปรับเงินเพิ่มโดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเช่น กรมสรรพากร ก็ได้   จากที่ท่านเคยประเมินว่าธุรกิจมีกำไรอาจกลับกลายเป็นขาดทุนก็ได้

สิ่งที่ควรพิจารณามีดังนี้

1. เราไม่สามารถอ้างว่าเราใช้บริการสำนักงานบัญชีแล้วก็เป็นหน้าที่สำนักงานบัญชีจัดการเพราะเราไม่รู้กฎหมาย เพราะเราเป็นคนไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย แม้เราไม่ประกอบธุรกิจก็ยังต้องเข้าใจกฎหมายไทย

2. การใช้บริการสำนักงานบัญชีก็เหมือนจ้างพนักงานบัญชี เราควรควบคุมให้การปฏิบัติทางบัญชีหรือทางกฎหมายและภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งในหลาย ๆ  เรื่องเราอาจไม่มีความรู้ จึงต้องสอบถามจากสำนักงานบัญชีที่ใช้บริการและค้นหาคำตอบจากแหล่งอื่นเพื่อตรวจสอบว่าผู้ที่ให้บริการเราปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 
ความรู้และปัญหาการใช้บริการสำนักงานบัญชี

บริษัทควรกำหนดวันหยุดตามประเพณีตามวันหยุดราชการหรือไม่
ตั้งครรภ์แล้วเบิกอะไรได้บ้าง
การเลือกสำนักงานบัญชี article
เลิกใช้บริการแล้วสำนักงานบัญชีต้องให้ pasword ในการยื่นแบบแก่ลูกค้าหรือไม่
การพบสรรพากรเป็นส่่วนหนึ่งของการให้บริการบัญชีหรือไม่
ค่าบริการปิดบัญชีสิ้นปีCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท บี พี แอคเคาน์แต้นท์ จำกัด
_____________________________________________________

สำนักงานใหญ่ :  เลขที่ 53 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ :  0 2950 5560 ,โทรสาร : 0 2950 5560 ต่อ 18, มือถือ :  08 7505 9449, 08 9666 2871
_____________________________________________________

Email : bpaccountant2550@gmail.com
ID Line : bpaccountant