ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
dot
bulletข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
bulletแบบฟอร์มต่าง ๆ
bulletอื่น ๆ
dot
ติดต่อเรา
dot
bulletแผนที่สำนักงาน
dot
Link web
dot
bulletอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
bulletอัตราดอกเบี้ย BOT
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา BOT
bulletอนุสัญญาภาษีซ้อน
bulletกรมสรรพสามิต
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
bulletสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
bulletสภาทนายความ
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletกรมศุลกากร
bulletส่งเสริม SME
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
dot
Member login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สำนักงานประกันสังคม
กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี
ธนาคารแห่งประเทศไทย


บริษัทควรกำหนดวันหยุดตามประเพณีตามวันหยุดราชการหรือไม่

ตามข่าว กรณี ครม. มีมติ กำหนดวันหยุดชดเชย ทดแทนวันหยุดสงกรานต์ วันที่ 4 ก.ย. และ 7 ก.ย. 2563 นั้น เป็นการกำหนดวันหยุดราชการภายใต้มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน แต่บริษัทจำกัดนั้นการกำหนดวันหยุดเป็นไปตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานซึ่งกำหนดให้นายจ้างกำหนดวันหยุดตามประเพณีในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 13 วัน ดังนั้นวันที่ ครม.กำหนดเป็นวันหยุดเพิ่มเติม  แต่ละบริษัทจะกำหนดเป็นวันหยุดของบริษัทหรือไม่ก็ได้ให้พิจารณาว่าวันหยุดรวมทั้งปีต้องไม่น้อยกว่า 13 วัน จึงจะปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

สรุป คือ วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563 ให้แต่ละบริษัทพิจารณาว่าจะกำหนดเป็นวันหยุดหรือไม่ก็ได้ หากบริษัทหยุดตามวันหยุดราชการโดยไม่พิจารณาลักษณะการทำงานของแต่ละธุรกิจอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ไม่มากก็น้อย
 ความรู้และปัญหาการใช้บริการสำนักงานบัญชี

ตั้งครรภ์แล้วเบิกอะไรได้บ้าง
การใช้บริการสำนักงานบัญชี article
การเลือกสำนักงานบัญชี article
เลิกใช้บริการแล้วสำนักงานบัญชีต้องให้ pasword ในการยื่นแบบแก่ลูกค้าหรือไม่
การพบสรรพากรเป็นส่่วนหนึ่งของการให้บริการบัญชีหรือไม่
ค่าบริการปิดบัญชีสิ้นปีCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท บี พี แอคเคาน์แต้นท์ จำกัด
_____________________________________________________

สำนักงานใหญ่ :  เลขที่ 53 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ :  0 2950 5560 ,โทรสาร : 0 2950 5560 ต่อ 18, มือถือ :  08 7505 9449, 08 9666 2871
_____________________________________________________

Email : bpaccountant2550@gmail.com
ID Line : bpaccountant