ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
dot
bulletข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
bulletแบบฟอร์มต่าง ๆ
bulletอื่น ๆ
dot
ติดต่อเรา
dot
bulletแผนที่สำนักงาน
dot
Link web
dot
bulletอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
bulletอัตราดอกเบี้ย BOT
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา BOT
bulletกรมสรรพสามิต
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
bulletสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
bulletสภาทนายความ
bulletเนติบัณฑิตยสภา
bulletกรมศุลกากร
bulletส่งเสริม SME
bulletกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
dot
Member login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สำนักงานประกันสังคม
กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี
ธนาคารแห่งประเทศไทย


เลิกใช้บริการแล้วสำนักงานบัญชีต้องให้ pasword ในการติตต่อหรือยื่นแบบต่อหน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่

เลิกใช้บริการแล้วสำนักงานบัญชีต้องให้ pasword ในการติตต่อหรือยื่นแบบต่อหน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่นั้นมีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาคือ...

ตกลงกันไว้อย่างไรในตอนขอ password 

password นั้นเป็นประโยชน์ในการทำงานของสำนักงานบัญชี มันจะอำนวยความสะดวกให้สำนักงานบัญชีทำงานง่ายขึ้น  เพียงแค่ป้อนข้อมูลแล้ว upload ส่งเข้าไปยังเว็บไซต์ของหน่วยราชการก็เป็นอันเสร็จงานโดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารเป็นกระดาษเหมือนสมัยก่อน

แน่นอนว่า password นั้นเป็นของบริษัทซึ่งเป็นลูกค้าเพราะเป็น password ที่ใช้ยื่นข้อมูลเฉพาะของบริษัทของลูกค้าที่หน่วยราชการกำหนดให้เป็นการเฉพาะ แต่ปัญหาอยู่ที่ตอนขอ password สำนักงานบัญชีต้องดำเนินการหลายอย่างเช่น เตรียมเอกสารและเดินทางไปขอpasswordยังหน่วยราชการ ทั้งสองขั้นตอนนั้นต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและค่าเดินทางและที่สำคัญคือต้นทุนเวลา ในส่วนนี้มีต้นทุนอยู่จำนวนหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างก็อย่าว่าสำนักงานบัญชีเคี่ยวแค่นี้ก็ต้องเก็บค่าใช้จ่ายเมื่อขอpaswordมาแล้วสำนักงานบัญชีก็เป็นผู้ใช้ประโยชน์

สำนักงานบัญชีก็ไม่ควรเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เกินสมควรประเภทเก็บเอารวย แบบนี้ก็ไม่ไหว

มันเป็นประโยชน์ร่วมกัน

สำนักงานบัญชีเรียกเก็บค่าใช้จา่ยในการขอ password กับผู้ว่าจ้างได้ไหม  ถ้าเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้  เมื่อเลิกใช้บริการกันแล้วไม่ใช่แค่ควรมอบ password ต่าง ๆ ให้กับผู้ว่าจ้างไปโดยไม่บิดพลิ้ว แต่หากการขอ password นั้นผู้ว่าจ้างไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามผู้ทำบัญชีอาจยกเลิก password หรือ จำ password ไม่ได้ หรือจะใจดีสุด ๆ มอบ password ให้กับผู้ว่าจ้างที่ไม่ได้จ่ายเงินในส่วนนี้ก็ไม่ว่ากัน

ข้อขัดแย้งมันเกิดขึ้นดังนี้

1. เมื่อสำนักงานบัญชีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการขอ password ผู้ว่าจ้างจะอ้างว่าสำนักงานบัญชีได้ประโยชน์ให้สำนักงานรับผิดชอบเองแต่เมื่อเลิกใช้บริการผู้ว่าจ้างกลับต้องการใด้ password แบบฟรี ๆ 

2. สำนักงานบัญชีเก็บค่าใช้จ่ายในการขอ password จากผู้ว่าจ้างมาแล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างเลิกใช้บริการกลับกลั่นแกล้งผู้ว่าจ้างไม่ส่งมอบ password ให้ซะอย่างงั้น
สาระพันปัญหาการใช้บริการสำนักงานบัญชี

การใช้บริการสำนักงานบัญชี article
การเลือกสำนักงานบัญชี article
สำนักงานบัญชีต้องสร้างค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้ว่าจ้างเสียภาษีน้อยที่สุดถูกต้องหรือไม่
ค่าบริการทำบัญชีราคาถูกมาก
การพบสรรพากรเป็นส่่วนหนึ่งของการให้บริการบัญชีหรือไม่
ค่าบริการปิดบัญชีสิ้นปี
ใครควรเป็นผู้จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ (ปริมาณหรือจำนวนสินค้า)
ใครควรเป็นผู้จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ (ในด้านราคาหรือมูลค่าต่อหน่วย)
ค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้านั้นใครต้องรับผิดชอบ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติม ใครต้องรับผิดชอบค่าภาษี
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติม ใครต้องรับผิดชอบค่าภาษี
ทำไมค่าบริการทำบัญชีในธุรกิจก่อสร้างหรือการให้บริการระยะยาวจึงสูงกว่าธุรกิจให้บริการระยะสั้น
ทำไมค่าบริการทำบัญชีธุรกิจนำเข้าจึงสูงกว่าธุรกิจซื้อมาขายไปทั่ว ๆ ไป
การใช้สิทธิ์หักค่าใช้จ่าย 2 เท่า กับ ค่าบริการทำบัญชีปกติ
่หลักฐานทางบัญชีและหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
หลักฐานภายในและหลักฐานฐานภายนอก
วลีที่ว่า "ลูกค้าถูกเสมอ" นั้นสำนักงานบัญชีที่ดีควรใช้วลีนี้ไหม???
การรับส่งเอกสารเป็นเรื่องสำคัญ
ค่าบริการที่สอดคล้องกับเวลาในการทำงานมาจาก timesheet ที่ตอบโจทย์
รุปแบบรายงานที่ตัดสินใจง่ายแต่คนไทยไม่ชอบ
การรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานบัญชี
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ว่าจ้าง
ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรของสำนักงานบัญชี
คำถามในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องบัญชี ภาษี และประกันสังคม
จรรยาบรรณเรื่องการรักษาความลับของผู้ทำบัญชีกับสิ่งที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าเปิดเผยไม่ได้
การสอบถามเกี่ยวกับขึ้นตอนการทำงาน
การคำนวณผลประโยชน์พนักงานกับการให้บริการรับทำบัญชี
การประเมินราคาทรัพย์สินกับการทำบัญชี
รายงานการประชุมกับการให้บริการทำบัญชี
การจ่ายเงินปันผลกับการให้บริการทำบัญชี
การให้คำปรึกษากับการรับทำบัญชี
การพูดคุยสอบถามผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับลักษณะของรายการค้า
ผู้ว่าจ้างไม่ชำระค่าบริการบัญชีและค่าสอบบัญชี ควรทำอย่างไรและทำเมื่อไร
เมื่อสำนักงานบัญชีไปรับเอกสารตามนัดแล้วผู้ว่าจ้างยังทำเอกสารไม่เสร็จ ควรรอหรือไม่ รอนานเท่าไร
ค่าใช้จา่ยในการรับส่งเอกสารครั้งที่ 2 เป็นต้นไปใครควรรับผิดชอบ
การจัดลำดับการทำบัญชีของสำนักงานบัญชีควรจัดลำดับต้องสอดคล้องกับลำดับคิวการได้รับเอกสารจากผู้ว่าจ้าง
หลังจากยื่นงบการเงินแล้วสำนักงานบัญชีมีหน้าที่ต้องเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชีให้ลูกค้าหรือไม่
จริงหรือไม่ที่สำนักงานบัญชีวางแผนภาษีให้ผู้ใช้บริการทำบัญชีCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท บี พี แอคเคาน์แต้นท์ จำกัด
_____________________________________________________

สำนักงานนทบุรี :  เลขที่ 51/52 หมู่ที่ 8 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ  อ.เมือง จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ : 11000

โทรศัพท์ :  0 2950 5560 ,โทรสาร : 0 2950 5560 ต่อ 18, มือถือ :  08 7505 9449, 08 9666 2871
_____________________________________________________

Email : bpaccountant2550@gmail.com
ID Line : bpaccountant