ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
dot
bulletข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน
bulletข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
bulletแบบฟอร์มต่าง ๆ
bulletอื่น ๆ
dot
ติดต่อเรา
dot
bulletแผนที่สำนักงาน
dot
Link web
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน...
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
bulletสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletเนติบัณฑิตยสภา
dot
Newsletter

dot


กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


Friday, Sep 22, 2017
Welcome to our office

 สำนักงานขอเสนองานบริการเพื่อช่วยจัดการ  ในด้านการจัดทำบัญชี  ซึ่งท่านมีความรับผิดชอบใน ฐานะผู้จัดทำบัญชีตาม พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ตลอดจนการนำส่งภาษีให้กรมสรรพากรตามที่ ประมวลรัษฎากรกำหนด "เพื่อให้การเสียภาษีของท่านเป็นไปอย่างเหมาะสมซึ่งไม่ใช่การเสียภาษี ต่ำ ๆ แต่ผิดกฎหมายแล้วต้องเสียค่าปรับในภายหลัง"โดยสำนักงานเรามีบุคลากรประกอบด้วยผู้ สอบบัญชีภาษีอากร ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต จะดูแลท่านให้เสียภาษีอย่างประหยัดแต่ถูกต้อง ตามกฎหมายภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชีซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและเมื่องานด้านบัญชี ของท่านเป็นไปอย่างถูกต้อง จะทำให้ท่านลดความกังวลและดำเนินธุรกิจไปข้างหน้าอย่างมั่นใจต่อไป

 

 

 

งานจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ห้างหุ้นส่วน ใหม่

 

1. สำนักงาน บี พี ฯ จดทะเบียนให้เสร็จได้ภายในวันเดียว (โดยการจองชื่อจะต้องทำให้เสร็จในช่วงเช้าของวันเดียวกัน)

 

2. จดทะเบียนบริษัทฯ ห้างฯ ฟรี บริการ ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต

 
 
 ประกาศรับสมัครงาน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Link ประกาศรับสมัครงานนี้
 
 
รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่ง
:
ลักษณะงาน
:
คุณสมบัติผู้สมัคร
:
1.การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
2.เพศหญิง
3.อายุ 18 -28 ปี
4.มีความรับผิดชอบ,มีความอดทน
5.ใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้ดี
6.กรณีใช้โปรแกรมบัญชี Easy-acc หรือ Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การใช้บริการสำนักงานบัญชี2009-04-21

เมื่อจ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชีแล้ว จะไม่สนใจเลยว่าสำนักงานบัญชีจะทำอะไรบ้างเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องบัญชี ภาษี และกฎหมายเลย นั้นไม่ถูกต้อง

icon

More...
การเลือกสำนักงานบัญชี2009-04-21

การเลือกสำนักงานบัญชีมีความสำคัญมาก ท่านพิจารณาจากอะไรบ้าง สิ่งที่ท่านใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณานั้นส่งผลกระทบต่อท่านในระยะยาว

icon

More...
เอกสารที่ควรได้รับจากสำนักงานบัญชีในแต่ละปี2009-04-21

 คุณรู้หรือไม่ว่าเอกสารที่สำนักงานบัญชีควรส่งคืนในแต่ละปีมีอะไรบ้าง

icon

More...
ค่าบริการปิดบัญชีสิ้นปี2009-09-01

การใช้บริการสำนักงานบัญชีเป็นรายเดือน เมื่อถึงสิ้นปีสำนักงานบัญชีควรเก็บค่าใช้จ่ายอีกโดยเรียกว่า "ค่าปิดบัญชีสิ้นปี" หรือไม่More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท บี พี แอคเคาน์แต้นท์ จำกัด
_____________________________________________________

สำนักงานนทบุรี :  เลขที่ 51/52 หมู่ที่ 8 ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ  อ.เมือง จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ : 11000

โทรศัพท์ :  0 2950 5560 ,โทรสาร : 0 2950 5560 ต่อ 18, มือถือ :  08 7505 9449, 08 9666 2871
_____________________________________________________

Email : bpaccountant2550@gmail.com
ID Line : bpaccountant
_____________________________________________________